ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA U KULTURI,
DISTRIBUCIJA FILMOVA, KINO PROGRAM

USLUGE

ODNOSI S JAVNOŠĆU

strateško komuniciranje

odnosi s medijima

krizno komuniciranje

IZRADA SADRŽAJA

web stranice

native kampanje

promotivni materijali

DRUŠTVENE MREŽE

upravljanje profilima

proizvodnja sadržaja

oglašivačke kampanje