Kritika HDP

Suradnja na osmišljavanju portala (2020.) Kritika h,d,p, je specijalizirani portal Hrvatskog društva pisaca za književnost, kritiku i srodne kulturno-umjetničke i društvene teme. Pokrenut je u kolovozu 2020. sa željom da se afirmira kritički govor o književnosti i kulturi te pridonese boljoj vidljivosti tema vezanih uz knjigu, spisateljski rad, čitanje i interpretaciju književnosti. Redovito prati i vrednuje knjižnu […]